Specjalna oferta dla służby zdrowia      
Papierowe wnioski do RPWDL tylko do 31 marca 2013r.

        Od 1 kwietnia 2013 r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL.
Bez tego lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna nie będzie w stanie zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.

Na potrzeby obsługi systemów medycznych zostały przygotowane specjalne, promocyjne ceny zestawów:

      Zestaw CenCert bez czytnika

      Certyfikat ważny 2 lata    209 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert standardowy

      Certyfikat ważny 2 lata    249 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert z tokenem

      Certyfikat ważny 2 lata    259 zł  +  23% VAT

Cencert
Cencert