Procedura wykonania zmiany stawek VAT do 1 lipca 2020


       Jeżeli klienci będą chcieli skorzystać z naszej pomocy przy programowaniu kas prosimy o:1.  Telefoniczne zgłoszenie się do firmy i umówienie terminu realizacji - obowiązuje kolejność zgłoszeń.


2.  Przygotowanie listy kodów do zmiany w kasie i dostarczenie wraz z kasą fiskalną.

        wg. schematu:

        nr.kodu w kasie,    nazwa towaru,      stawka VAT która ma obowiązywać od 1 lipca 2020


3.  Lista musi zawierać dane firmy oraz podpis osoby zgłaszającej zmiany.


4.  Sprawdzenie zgodności zaprogramowanych kodów z wydrukiem wykonanym z kasy.


5.  Serwis dokona odpowiedniego wpisu do książki serwisowej.


6.  Dostarczona lista zleconych zmian zostaje w archiwum serwisu.


tel. 54 231 34 01

Szczegołwe informacje w Dzienniku Ustaw z dnia 13 września 2019 poz.1751 i 2200 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. "O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw"